Reference

Reference aktuální – Výuka jazyků:

Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT               Ministerstvo zemědělství ČR                              MEMOS Software, s.r.o.

Reference Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT                            Reference Ministerstvo zemědělství ČR                             Reference MEMOS Software, s.r.o.

Reference starší – Německo:

Humboldtova Univerzita – německá a česká verze                         Česko-německé fórum žen – německá a česká verze

Reference HUMBOLDTOVA UNIVERZITA       Reference HUMBOLDT-UNIVERSITÄT             Reference DEUTSCH-TSCHECHISCHESCH FORUM DER FRAUEN        Reference ČESKO-NĚMECKÉ FÓRUM ŽEN

Jazykový certifikát C2 a živnostenské listy:

DSH – Prüfung                          DSH – Zkouška                              Živn. list – Výuka jazyků         Živn. list – Překl. činnost

DSH Prüfung DE - IKON 002      DSH Prüfung CZ - IKON 002              Živnostenský list - Výuka - IKON 002         Živnostenský list - Překlady - IKON 002

Vysokoškolské diplomy – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha:

Mgr. diplom v latině                                     Dodatek k Mgr. diplomu v češtině a angličtině (1. a 2. část)

VŠ Diplom      Dodatek k VŠ Diplomu 1. část      Dodatek k VŠ Diplomu 2. část

PhDr. Diplom v latině                                    Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce       Doklad o státní závěrečné doktorské

následuje …                                                     následuje …                                                  zkoušce       následuje …