O mně

 

Jmenuji se Richard Herrmann. Narodil jsem se v roce 1973 v Jablonci nad Nisou. Do svých 24 let jsem žil v libereckém regionu, v kraji, který mám velmi rád a který měl značný vliv na můj zájem nejen o kulturu kdysi zde žijících spoluobčanů německého původu, ale i o jejich jazyk. Nemalý vliv na můj zájem o historii a osudy těchto lidí měla také skutečnost, že i mí předkové přišli na přelomu 17. a 18. století ze severu Německa na území dnešních Čech. Zásadní vliv na utváření mého zájmu o ekologii a životní prostředí měla jizerskohorská příroda, která se v 80. letech potýkala s emisemi siřičitanů ve formě kyselých dešťů. Více k mé osobě: “strukturovaný životopis” na konci této rubriky.  

Studium etnologie

Vystudoval jsem obor etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia jsem se zaměřil na česko-německou tématiku; nejprve na sudetské Němce, později na Čechy žijící v německy mluvících zemích (diplomová práce „Češi v Berlíně, politická emigrace 1968-1970“). Viz příloha v referencích. V tuto chvíli připravuji v rámci doktorského studia (Ph.D.) svou disertační práci – taktéž na katedře etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Disertace se zabývá tématem „mezinárodní migrace“. Po dokončení doktorátu bych rád působil na katedře etnologie FFUK. Témata mých plánovaných seminářů a přednášek jsou následující: mezinárodní migrace, historická migrace, právní problematika imigrace, imigrační politika v ČR a ostatních zemích EU, environmentální migrace a další.

Studium v Německu

Mezi lety 2000–2005 jsem pobýval studijně a pracovně v Německu (Mnichov – rok, Berlín – 4 roky). Na Humboldtově univerzitě jsem vedle přednášek z oblasti společenských věd navštěvoval také překladatelské semináře pro oba jazyky (Dr. Hana Adam, Dr. Monica Zielinsky) a přednášky k problematice jazykové komparatistiky němčiny a češtiny (Dr. Bohdana Lomatzsch).

Výuka němčiny

Výuce německého jazyka se věnuji od roku 1999. Výuce českého jazyka pro cizince se věnuji od roku 2001. Velmi rád dnes zúročuji jazykové, odborné překladatelské, pedagogické i obecně lidské zkušenosti ze svého pětiletého studijního a pracovního pobytu v Německu. Na Humboldtově Univerzitě jsem v roce 2002 úspěšně vykonal zkoušku DSH úrovně C2 (Obdoba zkoušky ZOP v Goethe Institutu). Viz přílohy v referencích.

Překladatel a redaktor

V letech 2001 až nyní jsem byl činný jako překladatel, redaktor dvojjazyčných sborníků ke konferencím pořádaným následujícími německými a česko-německými nevládními organizacemi: Helsinky citizens assembly (Deutsche Sektion) / Německý helsinský výbor a Deutsch-Tschechischsches Forum der Frauen / Česko-německé fórum žen. Byl jsem činný nejenom jako překladatel, redaktor dvojjazyčných sborníků k následujícím konferencím, ale byl jsem i zároveň aktivní při odborné a organizační přípravě těchto akcí. Jednalo se celkem o pět konferencí a následovnou přípravu dvojjazyčných sborníků z těchto konferencí. Viz rubrika překlady a viz reference.

Pracovní pobyt v Německu

V prvních letech jsem jak v Mnichově tak v Berlíně vykonával všechny možné profese: dělník na stavbách, v zahradnictví, spolujezdec v sanitce atd. atd. Po celou dobu jsem ale usiloval o práci v akademickém prostředí. Na několikátý pokus se mi to podařilo.

V letech 2003 – 2004 (v rámci svého studijního pobytu na Freie-Universität) jsem byl činný jako studentský zaměstnanec Počítačového a mediálního centra Humboldtovy univerzity v Berlíně. Konkrétně se jednalo o poradenskou činnost pro studenty, přednášející docenty a další zaměstnance univerzity v oblasti užití zde nabízeného hardwaru a softwaru. Viz reference.

Ekologie a ochrana životního prostředí

Vedle studia migrační problematiky upoutaly v posledních letech můj zájem obory a témata jako: ekologie, ochrana životního prostředí, obnovitelné energie, klimatologie, ekologické zemědělství, kvalita potravin, kvalita života atd. Navštěvuji nejrůznější přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Formou samostudia jsem nepochybě do ekologické problematiky pronikl, ale označil bych se v tuto chvíli za vzdělaného laika; mým cílem je ale v tomto oboru získat odbornost a mnohem větší vhled. Lze také říci, že ke svému humanitně zaměřenému vzdělání mám výraznou potřebu doplnit také vzdělání přírodovědné. Po dokončení doktorátu na Filozofické fakultě v létě 2010 budu absolvovat přijímací zkoušky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor „Ekologie a ochrana životního prostředí“.

Občanská angažovanost

Aktivně se angažuji ve Straně Zelených, kde jsem na Praze 6 členem (donedávna místopředsedou) základní organizace SZ P6. Jak ve Straně Zelených, tak i mimo ni, se velmi zasazuji nejen o šíření environmnetálních informací mezi občany, ale také pro větší obecnou informovanost veřejnosti, transparentnost veřejné správy, větší angažovanost občanů ve věcech veřejných.

Velké hobby: hraní a skládání jazzu na klavír

Jedním z mých nesčetných hobby je hraní a skládání jazzových věcí pro klavír. Hraní a skládání pro mě představuje skvělou relaxaci a zároveň mě neuvěřitelným způsobem nabíjí energií. Při občasných koncertech, např. v rámci autorských čtení, mám možnost své věci zahrát také před publikem. Pokaždé mě velmi potěšil zájem posluchačů o mé skladby. Do budoucna plánuji se více věnovat komponování a hře na klavír.

 

   V létě u řeky. V přírodě se cítím nejkrásněji, 2007
      V létě u řeky. V přírodě se cítím  
                 nejlépe, 2007

Na party se svými studenty po úspěšné zkoušce ZMP, 2006
       Na párty se svými studenty po 
         úspěšné zkoušce ZMP, 2006

Po promoci na Karlově univerzitě s přáteli, 2006
     Po promoci na Karlově univerzitě    
                   s přáteli, 2006 
 Na Párty v Praze v Berlínském stylu, 2006
     Na párty v Praze v berlínském stylu
                           2006

S přáteli na párty v Berlíně, 2005
          S přáteli na párty v Berlíně 
                           2005

Autorské hraní na autorském čtení, 2006
         Autorské hraní na autorském
                       čtení, 2006 

 Životopis Richard Herrmann 2010
           Životopis Richard Herrmann
                             2010