Audiovizuální cvičení

 

Z důvodu zvýšení efektivity výuky připravuji pro své studenty audiovizuální cvičení, s nimiž pracujeme hned na několika rovinách.

VIDEO

Základem těchto cvičení jsou dokumentární filmy, zpravodajství a talkshow odvysílané v německé televizi (veřejnoprávní či soukromé – ZDF, ARD, ARTE, 3SAT, SAT1, PRO7, PHOENIX, TERANOVA a další).

PŘEPSANÝ TEXT

Vybrané video je transkribováno. Tudíž vše, co ve filmu zazní, je v zápětí k nalezení v přehledné přepsané podobě. (V pravé části a dole je ukázka audiovizuálního cvičení “Telepathie von dem Mond” )

SLOVNÍ ZÁSOBA

K textu jsou k dispozici v přehledných tabulkách důležitá slovíčka a slovní spojení.

OTÁZKY (TEST)

Na závěr se studenty odpovídáme na připravené otázky, které se vztahují k dokumentu. Formou testu si jednak studenti ověří nakolik dokumentu porozuměli a zároveň nám otázky v testu poslouží jako osnova pro následující diskuzi.

Antré k diskuzi

Tedy je zřejmé, že video, text a nabytá slovní zásoba slouží jako určité „antré“ pro diskuzi na konkrétní téma.

V praxi jsou mí studenti střední pokročilosti vždy po prvním shlédnutí dokumentu frustrováni, že rozumějí jen zčásti. Není ovšem žádný důvod k panice! Poté co dokument vidíme ještě jednou – s možností nahlédnutí do přepsaného textu – , pocit frustrace mizí a studenti skutečně dokumentu z větší části nejen rozumějí, ale jsou připraveni se o daném tématu bavit s nově nabytou slovní zásobou.

Video, text, slovíčka a otázky k dispozici v datové podobě

Všechny komponenty audiovizuálního cvičení, tzn. video v MPEG2, transkribovaný text, slovíčka a otázky pokaždé jsou mým studentům k dispozici; kdykoli doma si mohou audiovizuální cvičení se všemi jeho částmi zopakovat.

 

  TEXT Telepathie von dem Mond 
                      TEXT

FRAGEN Telepathie von dem Mond
               OTÁZKY (TEST)

VOKABELN Telepathie von dem Mond
               SLOVNÍ ZÁSOBA