Výuka

 

Firemní výukou německého jazyka (ve firmách, organizacích, na ministerstvech) se zabývám již osmým rokem. Jako lektor jsem úspěšně spolupracoval s několika jazykovými školami a agenturami v Praze.

Kde bych rád působil

Firma, organizace či instituce, ve které bych rád jako lektor působil, by měla mít upřímný zájem o zvýšení jazykových schopností svých zaměstnanců. A samozřejmě předpokládám, že zájem firmy bude v plné shodě se zájmem zaměstnanců.

Co vyučuji

Vyučuji: od běžné konverzační němčiny po hospodářskou němčinu, či dle přání oborově profilovanou němčinu; od začátečníků po pokročilé a konverzaci. Vyučuji z domácích a zahraničních materiálů moderní komunikační metodou. Mé hodiny probíhají interaktivní formou, mají přátelskou atmosféru.

Vlastní gramatická cvičení

Využívám z vlastní dílny připravených gramatických cvičeních, které jsou mým studentům / klientům tzv. “ušita na míru”.

Autorská audiovizuální cvičení

Od střední pokročilosti připravuji pro studenty oblíbená “audiovizuální cvičení”, díky nimž se výuka stává zcela moderní, nadčasovou a velmi efektivní. Audiovizuálním cvičením věnuji celou následující rubriku.

Příprava na mezinárodní certifikáty

Klientům nabízím také maximální pomoc při přípravě na mezinárodní jazykové certifikáty B1, B2, C1 a C2 (ZD, ZDfB, ZMP, Goethe-Zertifikat C1 a ZOP). Podrobněji rubrika “Mezinárodní certifikáty”.

Příprava na zahraniční stáže a stipendijní pobyty

Stejně tak nabízím svým klientům a studentům maximální pomoc a podporu při přípravě na zahraniční pracovní či stipendijní pobyty v německy mluvících zemích. Podrobněji v rubrice “zahraniční stáže a stipendijní pobyty” 

Jazykový audit a ukázková hodina

Provádím jazykový audit, testování a určení pokročilosti; výuku navrhuji podle individuálních potřeb. Samozřejmostí je ukázková hodina zdarma.

Živnostenské oprávnění

Jazyk vyučuji na základě živnostenského oprávnění. S firmou / organizací uzavírám dle dohody na jeden až dva semestry smlouvu, kterou lze kdykoliv prodloužit.

Zde jen v krátkosti několik mých zásad:

  1. Při výuce kladu zřetel na odborný jazyk, což jinými slovy znamená pro studenty/klienty zvýšení šancí na zahraničním trhu práce v rámci EU i ČR.
  2. V hodinách musí probíhat převážně smysluplná konverzace v němčině. A Vyučující musí jít v užívání cizího jazyka – v přesvědčivé konverzaci na smysluplné téma – příkladem.
  3. Nesouhlasím s tím, že studenti/klienti jsou líní, mohou být pouze špatně motivovaní.
  4. Je třeba učinit z výuky jazyka spontánně vzniklé hobby.
  5. Využít zahraniční pobyty studentů a podpůrné studijní programy Evropské unie a různých nadací.
  Přednáška či seminář
Hodina němčin
Příprava na zkoušku ZMP
Jak to vypadalo před sto lety?
Přednáška
Jak to vypadalo před dvěstě lety?