Hlavní

 

Nabízím Vaší firmě či organizaci vysoce kvalitní výuku německého jazyka netradiční a efektivní formou. Místem mého působení je převážně Praha.

Vedle důkladných gramatických cvičení z vlastní dílny vytvořených „na míru“ mým časově zaneprázdněným klientům – začátečníkům a středně pokročilým, využívám pro výuku střední a vyšší pokročilosti svá autorská audiovizuální cvičení v kombinaci s německou konverzací na konkrétní téma. Podrobněji v oddílech “Výuka”, “Studijní materiály” a “Audiovizuální cvičení”.

Dle přání připravuji své klienty s úspěchem k mezinárodně uznávaným zkouškám z německého jazyka ZD, Goethe-Zertifikat B2, ZDfB, ZMP, Goethe-Zertifikat C1 a ZOP. Podle nové mezinárodní klasifikační stupnice se jedná o zkoušky těchto úrovní: B1, B2, C1, C2. Všech pět části zkoušek důkladně a systematicky nacvičuji se studenty po dobu několika měsíců. Výsledek: studenti jsou na zkoušku výborně připraveni a sebejistě „pevní v kramflecích“ zkoušku úspěšně vykonají. Viz “Mezinárodní certifikáty”.

Svým klientům a studentům nabízím maximální pomoc a podporu při přípravě na zahraniční stáže či stipendijní pobyty v německy mluvících zemích. Může se jednat o pracovní stáže ve státní správě či v soukromých firmách v rámci přeshraniční spolupráce, studijní a stipendijní pobyty v akademickém prostředí atd. Viz “Zahraniční stáže a stipendijní pobyty”.

Nakolik jsou mí současní i minulí klienti / studenti s mojí výukou a dalšími službami spokojeni, se dozvíte v rubrice “Reference”.

Originalita

Výuka, kterou poskytuji je zcela neokoukaná, neoposlouchaná, originální a velmi účinná. Vkládám do ní maximum, osobní přístup; materiály, které používám jsou z velké části zcela originální, mnou vytvořené, autorské.

Flexibilita

Tematicky je možné se ve výuce zabývat od technické oblasti, ekonomie, ekologie, práva, státní správy až po humanitní oblast – tedy takřka čímkoliv dle přání a potřeb klienta.

Čas výuky přizpůsobuji požadavkům klienta. Pokud výuka probíhá v prostorách klienta, je cena za dopravu již zahrnuta.

Nezávislost

Mým cílem je, aby se klient stal díky nabytým jazykovým znalostem co nejrychleji nezávislým na výuce a lektorovi a byl schopen zcela samostatně používat německý jazyk podle svých přání a potřeb.

  Léto 2008