Ceny

 

Ceny firemní výuky jsou pouze orientační, záleží na konkrétní domluvě.

Začátečníci až středně pokročilí od 550,- Kč za vyučovací  hodinu
Pokročilí a odborná výuka od 550,- Kč za vyučovací hodinu
Privátní výuka od 550,- Kč za vyučovací hodinu
Výuka pro jazykové školy a agentury od 550,- Kč za vyučovací hodinu
Překlad z NJ od 550,- Kč za normostranu
Překlad do NJ (korigováno rodilým mluvčím) od 550,- Kč za normostranu

*Cena firemních jazykových kurzů se pohybuje od 550,- Kč za vyuč. hodinu výše, a to v závislosti na celkovém objemu zakázky, počtu vyuč. hodin v týdnu, místě výuky, velikosti studijní skupiny, zaměření jazyka, zajištění vyuč. materiálů a dalších podmínkách. Je výhodné (doporučuji) uskutečnit výuku v miniskupině 2 až 4 osob z důvodu živější komunikace a menší únavy klientů (i lektora) při společné výuce. Další výhodou je, že mírně zvýšená cena vyuč. hodiny se rozpočítá na více účastníků.

Peníze Velmocí